Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG CHÂU

Địa chỉ: Thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông/bà: Tưởng Thị Hoa Ngọc – Chức vụ: Hiệu Trưởng